Zabudowana nieruchomość
Podstawowe informacje:
Data: 2013-11-22
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Myśliborzu Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 46 087,50
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 123/00
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00026263/6, KW SZ1C/00004236/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 listopada 2013 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu Zamiejscowy Wydział z siedzibą w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgi wieczyste o numerach KW SZ1C/00026263/6, KW SZ1C/00004236/8.

 

            I.    Nieruchomość KW SZ1C/00026263/6 jest nieruchomością rolną zabudowaną składającą się z działki gruntu 727/1 o łącznej powierzchni 0,08 ha; położona w Suliszewie gmina Choszczno. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni brukowej, działka nie jest zagospodarowana, nie jest ogrodzona, na terenie znajduje się studnia.

Suma oszacowania wynosi 61 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 087,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 145,00 zł.

          II.    Nieruchomość KW SZ1C/00004236/8 jest nieruchomością gruntową rolną niezabudowaną, która stanowi działka gruntu nr 727/3 o łącznej powierzchni 0,10 ha; położona w Suliszewie gmina Choszczno. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – ograniczona innymi nieruchomościami. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia, wskaźnik bonitacji 0,77.

Suma oszacowania wynosi 1 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 177,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 157,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić przed licytacją w Kancelarii Komornika Sądowego w Myśliborzu przy ul. Piastowskiej 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika.

Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Suliszew
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.